All posts tagged: UX

درک ارتباط بین طراحی UX و سئو

در این مقاله قصد داریم به این موضوع درک ارتباط بین طراحی UX و سئو بپردازیم که سئو و UX چطور به یکدیگر وصل میشوند و چگونه آنها را به صورت استراتژیک با هم ادغام کنیم.در میان بازاریابان بیتجربه، سوء تفاهم رایجی وجود دارد، که سئو فقط…

ادامه مطلب