All posts tagged: vscode VS atom

VS Code در مقابل Atom

اگر از طرفداران ویژوال استدیو کد باشید باید بگویم که می‌توانید دلایل بسیار منطقی برای این طرفداری ارائه کنید. ویژوال استدیو کد ویژگی‌های بسیار زیادی را به توسعه‌دهندگان می‌دهد، قابلیت شخصی‌سازی بالایی دارد و با پلتفرم‌های مختلف سازگاری بسیار زیادی را ارائه می‌کند.

ادامه مطلب